İnsan Kaynakları

Kişisel Bilgiler

Eğitim Bilgileri

İş Deneyimi

Kurum
Kurum
Kurum

Diğer Bilgiler

Güvenlik Kodu
İş başvurunuzda yer alan özgeçmiş alanlarında sizden özel olarak talep edilmedikçe (Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) bilgilere yer vermemenizi rica ederiz.

Bu bilgiler White rose insan kaynakları birimi tarafından kaydedilmektedir. Doğacak herhangi bir pozisyonda, değerlendirilmeye alınacak ve size ulaşılacaktır.