Ressources Humaines

Informations Personnelles

Informations Sur l'Éducation

Expérience de Travail

Société
Société
Société

Autres Informations

Güvenlik Kodu
İş başvurunuzda yer alan özgeçmiş alanlarında sizden özel olarak talep edilmedikçe (Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) bilgilere yer vermemenizi rica ederiz.

Ces informations seront enregistrées par le service des ressources humaines de White Rose. Le cas échéant, vous serez évalué et contacté.