Отдел кадров

Личные данные

Образование

Опыт работы

Организация
Организация
Организация

Другая информация

Güvenlik Kodu
İş başvurunuzda yer alan özgeçmiş alanlarında sizden özel olarak talep edilmedikçe (Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayata ilişkin veriler, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik ve genetik veriler) bilgilere yer vermemenizi rica ederiz.

Эта информация сохраняется отделом кадров компании White Rose. При появлении вакансии, ваша кандидатура будет принята на рассмотрение и с вами свяжутся.