Misyon - Vizyon

 Özellikle son yıllarda yaptığımız ihracat atağı ile Türk sanayisinin önde gelen firmalarından biri olan White Rose her geçen gün gelişen teknolojisi, ve sınırsız hizmet anlayışı ile yakın zamanda sektöründe dünya lideri olmayı amaç edinmiştir.

Ülke ve bölge distiribütörlük sistemiyle satış gerçekleştiren firmamız etkin dağıtım ve servis ağı kurmayı başarmıştır. Ülke, bölge ve tali bayilerimize farklı iskontolar uygulanmaktadır.

Satış işlemi müşteri onayından geçtikten sonra sevk edilecek siparişlerin günlük olarak sevkinin planlanması yapılmaktadır. Çok iyi organize edilmiş dağıtım kanalları sayesinde problemsiz bir şekilde ürünlerin teslimatı yapılmaktadır.

White Rose geliştirdiği farklı nitelikli ve çeşitli ürünleri sayesinde pazarda tek olma avantajını kullanmaktadır. Yüksek teknoloji kullanılan ürünler yüksek üretim kapasitesi ile birleştirilip pazardaki lider konum ve bu konumuna hakimiyet sağlanmış durumdadır.

Bilgisayarla desteklenmiş yoğun iletişim ve bilgi sistemi ile interaktif etkileşim sağlanarak, böylece pazar ve ürün hakkında geri dönüşümler daha sağlıklı olarak alınmaktadır.

Bayilerimize ve müşterilerimize en uygun ve en yüksek kalitede ürün sunmak başlıca  kuruluş amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda ;

Ürün kalitemiz ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak için Şirketimizin başarısını ve ürünlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçler sürekli olarak iyileştirilmektedir.

Bayilerimizin mevcut ve gelecek beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek onlara en iyi  ve en uygun şartlarda ürün ve hizmet sunup onların her zaman yanında yer almaya çalışıyoruz. Pazarlamada tüketiciye yönelik tutum, günümüzde neredeyse pazarlamanın temelini oluşturmaktadır. Bu, tüketici odaklı pazarlama anlayışıdır. Son kullanıcıların istekleri, beklentileri, ihtiyaçları bizim hem kendi yapılanmalarımız hem de diğer tüm faaliyetlerimizde temel olarak alınmış ve ona göre düzenlenmiştir.